Monthly Archives: maj 2011

Blood+

Handling Under hela tidens gång och förändringar i bakgrunderna, fortsätter ett särskilt krig att sätta sin prägel på historien, dess inflytande sträcker sig in i den moderna världen. Det finns Läs vidare